PODĚKOVÁNÍ

I kdybychom se snažili sebevíc, nedokázali bychom pořádat a organizovat akce bez Vás, kteří jste nám ochotně nabídli svou pomoc, dobrovolně a bez nároku na odměnu jste si stoupli k překážce a hlídali bezpečnost dětí, pekly a zdobily perníčky, dávali razítka, stavěli obří indiánská týpí, po nocích vyráběli pódium pro děti nebo jinak nám věnovali svůj čas. Někdo nám pomáhal fyzicky svou účastí, někdo nás podpořil zase finančně. Víme o tom a vážíme si toho. Vám všem patří náš velký dík.

Specielně děkujeme paním učitelkám v mateřské škole za podporu při organizování všech našich akcí.